Zeynep Aksoy ile Yoga Felsefesi Modülü

Zeynep Aksoy ile Yoga Felsefesi Modülü
09-10 Ekim 2017, 10:00-18:00
Yogatime – 15 Saat

Georg Feuerstein’ın dediği gibi yoganın felsefesini araştırmazsak, hangi bağlamda yoga yaptığımızı bilmezsek yoganın meyvelerini tatmak mümkün olmuyor. Ken Wilber’a göre spiritüel deneyimimiz kadar haritalar da önemli. Deneyimimizi neyin içine oturtacağımızı bilemeyince aradığımız dönüşüm yüzeyde kalabiliyor.

Felsefe modülümdeki amaç, kısaca en önemli ‘haritalara’ bakmak- Bhagavad Gita, Yoga Sutralar ve Upanişadlar. Georg Feuerstein tarafından yoganın tarihi, yoga nedir işleyeceğiz. Eknath Easwaran’ın yorumları ile Bhagavad Gita, Upanişadlar’a bakacağız. Dualist olmayan bir yorum ile Yoga Sutralarını tanıyacağız. Joseph Campbell videolar ve sunum ile destekli olacak modülden Easwaran’ın yorumlarının Türkçesi kitapçığı verilecek.

Hangi pratik yaparsak yapalım bu metinlerin bağlamında pratiklerimiz anlam kazanıyor. Pratik yapmayanlara da açık bu modül, Hint ve Doğu geleneklerinden gelen bakış açısını tanımak için bir fırsattır.

”Bombay’de defalarca ziyaret ettiğim Advayta Master Ramesh Balsekar’ın yanında olmak ve eğitilerini dinlemek, Bhagavad Gita yorumu ile tanışmak, yoga anlayışımı derinden etkilemiştir. Şu andaki anlayışıma göre yoga pratiği olarak herhangi bir hareket biçimi yapılabilir, herkes kendi bedenine ve yaşam tarzına göre bunu seçebilir, ancak meditasyon bir şarttır. Aynı zamanda yukarda sayılan zaman-ötesi metinleri tanımak ve yavaş yavaş hayatımızda deneyimle bütünleşmelerine tanık olmak, hayatın amacının kendisidir- ötede olanla, ‘tanscendant’ olanı gündelik yaşamda tanımak ve onun bilgisi ile yaşamak.

Bu felsefe modülümdeki amacım, zaman-alan ötesi var oluşu bize farklı biçimlerde hatırlatan en önemli metinlerden ilham almanız ve gündelik hayatınızda deneyime dönüştürmeniz için kolay anlaşılır biçimde aktarmak. ” – Zeynep Aksoy

Bu 15 saatlik modül ADVAYTA YOGA ya da YOGATIME okullarının 300 saatlik ileri seviye programları içinde sayılır.

Yoga felsefesini yakından tanımak için 09-10 Ekim tarihlerinde Yogatime’da buluşalım.

Ücret ve Ödeme Seçenekleri

Modül ücreti: Nakit 750 TL, Kredi Kartı 875 TL

Kayıt olmak için: Yogatime 212 343 93 10 / 530 418 95 03

* Kontenjanla sınırlı bir program olduğundan kesin kayıt için ön ödeme yapılması gerekmektedir.

ZEYNEP AKSOY
1971 yılında dünyaya gelen Zeynep Aksoy, yoga ile Amerika’da yaşadığı yıllarda tanışıp reklamcılık kariyerini bırakarak kendini yogaya adadı. İki yıl kadar Jivamukti Yoga yaptı. 1999’da Hindistan’da toplam 9 ay kadar zaman geçirerek Pattabhi Jois ile 4 ay Aştanga Yoga çalıştı. Toplam bir yıl kadar Aştanga Yoga yaptı. Osho’nun merkezinde Aile Dizimi ve türlü Osho terapi eğitimleri gördü. Vipassana kursuna Jaipoor’da katıldı.
2001’da YogaŞala’yı kurarak Türkiye’deki ilk resmi yoga merkezini Andrew Zionts ile beraber açtı. 2013’te eşi David Cornwell ile birlikte Advayta Yoga’yı kurdu ve bu çatı altında çalışmaya devam ediyor. 2001’den beri Türkiye’de ders veren Zeynep Aksoy, 2006’dan beri hoca yetiştirmekte.