Reiki

Son derece basit bir yöntem ve bir günlük seminer ile şifayı yaşamınıza katmaya ne dersiniz?

Reiki Nedir?

Reiki, kolayca öğrenilebilen güvenli bir şifa yöntemi, denge ve farkındalık getiren ruhsal bir öğretidir. Reiki öğrenmek için herhangi bir ön koşul yoktur, herkes rahatlıkla öğrenebilir, kendisine ve çevresine uygulayabilir.

Reiki Seminerinde Ne Öğrenilir?

Reiki seminerinde kişi evrensel yaşam enerjisine uyumlanır, Reiki’nin tarihi, tanımı, uygulama şekilleri ve temel yaklaşımlarını, çakralar ve enerji-beden bağlantısını öğrenir. Reiki 1. aşamaya açılan kişi, kendine ve çevresindeki canlılara bu son derece güçlü, rahatlatıcı ve dengeli şifa enerjisini uygulayabilir. Düzenli Reiki uygulaması ile bedenin enerji seviyesi desteklenir, tıkanıklıklar açılır, şifa fiziksel, zihinsel ve duygusal seviyelerde yaşanır.

Reiki Alternatif Terapi midir?

Tamamlayıcı terapiler içinde anılabilecek Reiki pek çok rahatsızlıkta semptomları hafifletir. Reiki ile genel olarak sağlık güçlenir, kronikleşmiş bazı rahatsızlıklarda rahatlama, ağrı ve sancılarda hafifleme mümkün olur. Reiki’nin ilk etkileri rahatlama, canlanma, güçlenme ve dengelenme şeklinde hissedilir.

Reiki/Dönüşüm Terapisi Nedir: 

Bu yöntemde özellikle sıkışıklık yaşanan bir konuya odaklanıp, 90 dakika boyunca eski düşünce kalıplarını bırakma üzerine çalışılıyor.

Gündelik hayatta sürekli karşılaştığımız iş, aile, para, ilişkiler gibi alanlardaki sorunlar ya da tekrar eden ağrılar, uykusuzluk, yeme bozuklukları gibi sıkıntılar aslında çoğu zaman farkında bile olmadığımız düşünce kalıplarımızın sonucu. Bakış açımızı değiştirdiğimizde hem olanların bize duygusal etkisi değişiyor, hem de tüm bunların fiziksel tezahürleri varsa eğer (bedendeki hastalıklar) iyileşme yoluna giriyor. Böylece sürekli içinde olduğumuz dönüşüm, enerjinin desteği ile biraz daha kolaylaşmış oluyor.

Reiki terapisi olumsuz hiçbir sonucu olmayan bir şifa yöntemidir ve herkese uygulanabilir.

Reiki yapmak için Konsantrasyon Gerekir mi?

Ellerle iletilen Reiki’yi uygulamak için konstantrasyon veya özel zihinsel haller gerekmez; saf şifa enerjisi kolayca ve rahatça akar, uygulanan canlının ihtiyaçlarına göre fayda sağlar. Reiki uygulayıcısı, başlangıçta şifa ve uyumu bedende algılar, ancak zamanla şifa daha derinlere de etki eder ve günlük yaşamında verdiği tepkilerde, tutum ve tavırlarında, sezgi ve anlayışında da değişimler fark etmeye başlayabilir.

Reiki bir İnanç biçimi midir?

Reiki bir din veya inanç biçimi değildir ve dinsel öğeler içermez, ancak ruhsal bir çalışmadır ve içsel derinlik getirir. Reiki yeme-içme düzeniniz veya yaşam şeklinize hiç bir şekilde müdahale etmez, Reiki öğrenmek için hayatınızdaki hiçbirşeyi değiştirmeniz gerekmez. Ancak samimiyetle Reiki uygulayan kişi zaman içinde, dengeye doğru kendiliğinden değişimler yaşayabilir.

Reiki ile çalıştıkça denge, uyum ve potansiyeller ön plana çıkar. Düzenli uygulama yapan kişi, kendi doğası ve potansiyelini anlamaya bir adım daha yaklaşır, şefkat ve gözlemle büyüyen anlayış, yaşam kalitesinde bir iyileşmeyi davet eder.

Reiki Aşamaları Nelerdir?

Reiki 1. Aşama öğrenen kişi elleriyle kendine, yakın çevresine, bitki ve hayvanlara şifa uygulamasını dokunarak veya 5-10cm den yapabilir.

Reiki 2. aşama, ancak 1. aşamadan 3-6 ay sonra öğrenilebilir; bu aşamada daha özelleşmiş duygusal ve zihinsel çalışmalar yapmak ve uzaktan Reiki çalışması yapabilmek öğrenilir.

Reiki 3. Aşama yalnızca Reiki eğitmeni olma yolunda ilerleyen öğrencilere, Master tarafından davet ile sunulur.

Çakralar ve Reiki’nin İlişkisi

Asya öğretilerine göre bedende Çakra ismi verilen enerji merkezleri bulunur ve bunların arasında enerji akışının gerçekleştiği nadi ismi verilen kanallar mevcuttur. Bedende binlerce çakra olduğu varsayılır, ancak omurga ekseni boyunca gövdenin merkez hattında, kuyruksokumundan başlayarak başın tepe noktasına kadar 7 temel çakra bulunur, ve genel enerji anatomisi de bu çakraları baz alır.

Yaşam enerjisi her varlığın özünde vardır ve insan çevresiyle sürekli olarak enerji alışverişi içindedir. Olumlu deneyimler ve duygular, iyi beslenmek, gülmek, dinlenmek, meditasyon ve yoga bu enerjiyi artırır ve düzenli akışını teşvik ederken; olumsuz deneyim ve duygular, kendine ve hayata dair olumsuz düşünce kalıpları, çatışma, gerginlik, kötü hava solumak, yetersiz uyku vb sürekli stress altında bulunmak ve bunu rahatlatıcı hiçbir eylemde bulunmamak yaşam enerjisini düşürür, bozar veya kanallarda ve enerji alanında tıkanıklıklar yaratabilir.

Reiki uygulamaları ile bu tıkanıklıklar açılmaya, akış düzenlenmeye ve çakralar dengelenmeye başlar; enerji sisteminin dengesi fiziksel, duygusal ve zihinsel alanlarda şifa olarak ortaya çıkar.

Bir Günlük Seminer ile reiki öğrenilir mi?

Evet, yalnızca bir günlük seminer ile, bir ömür boyu tekrar gerekmeksizin Reiki için gerekli uyumlama ve temel bilgileri almış olursunuz. Ancak Seminer sonrası 21 gün kendi uygulamanız ile Reiki inisiyasyonunuz tamamlanmış olur.
Seminer’de sizde kalmak üzere notlar dağıtılır, bunlar üzerine ayrıca not alınabilir. Seminere belinizi sıkmayan, bacaklarınızın rahat edeceği giysilerle gelmekte fayda var, uygulama sırasında yere oturmanız gerekebilir.

Reiki Seminer, Uygulama Toplantısı tarihlerini Etkinlik Takvimimizde görebilirsiniz.

Reiki öğrenmek istemiyor, yalnızca Reiki’yi hissetmek ve şifa uygulaması, yani terapi almak istiyorsanız Yogatime’ı arayarak ücretleri öğrenebilir ve randevu alabilirsiniz.